Заседания

Заседание от дата 30.10.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 301-МИ / 30.10.2015

ОТНОСНО : Промяна на Решение № 294 от 29.10.2015г. на ОИК – Червен бряг

№ 300-МИ / 30.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК – Червен бряг, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите на ОИК – Червен бряг, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, приемно – предавателните разписки от „Информационно обслужване“ АД и записващите технически устройства за произведените избори за кметове на 01 ноември 2015г.- втори тур

№ 299-МИ / 30.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК – Червен бряг за разпечатване на помещението, в което се съхраняват изборни книжата и материали от провеждане на избори на територията на община Червен бряг

№ 298-МИ / 30.10.2015

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК – Червен бряг за разпределение на бюлетините по секции за МИ на 01 ноември 2015г. - втори тур

№ 297-МИ / 30.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК – Червен бряг, който да участва съвместно с Общинска администрация – Червен бряг в зачертаването на имената на неучастващите във втория тур кандидати преди предаване на протоколите на СИК – втори тур

№ 296-МИ / 30.10.2015

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на ОИК – Червен бряг за отговорници на СИК

№ 295-МИ / 30.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700011 – гр. Койнаре; СИК №153700013 – с. Радомирци на членове от квотата на ПП АБВ

Календар

Решения

всички решения