Заседания

Заседание от дата 16.02.2018 от 18:00 часа.

Решения

№ 346-МИ / 16.02.2018

ОТНОСНО : Разглеждане на Молба от г-н Илиан Георгиев Илиевс искане за прекратяване пълномощията на общински съветник по чл.30, ал.4, т.11 от ЗМСМА

Календар

Решения

всички решения