Заседания

Заседание от дата 15.02.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 349 МИ / 15.02.2019

ОТНОСНО : обявяване на общински съветник по чл.30, ал.7 от ЗМСМА

№ 348 MИ / 15.02.2019

ОТНОСНО : прекратяване правомощия на общински съветник

Календар

Решения

всички решения