20.05.2022

Заседание 23.05 от 16:00

На 23.05.2022г. от 16:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1.Обявяване на Списък „А“ и Списък „Б“ от МИ-2019 на интернет страницата на ОИК Червен бряг

 

2. Разни

 

 

30.11.2021

Съобщение

На 01.12.2021г. от 14:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на постъпило Заявление Вх.№ 296/29.11.2021 г. от Петър Иванов Мануилов

2. Прекратяване пълномощията на общинския съветник Петър Иванов Мануилов от листата на МК „Новото време“.

3. Обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет – Червен бряг на следващия в листата на МК „Новото време“.

4. Разни

29.11.2021

Съобщение

На 29.11.2021 г. от 14:30 часа ОИК  - Червен бряг ще проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД : 

                   

 1. Разглеждане на постъпило Заявление Вх.№ 295/24.11.2021 г. от Марио Киров Рангелов
 2. Прекратяване пълномощията на общинския съветник Марио Киров Рангелов от листата на МК „Новото време“.
 3. Обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет – Червен бряг на следващия в листата на МК „Новото време“.
 4. Разни
11.03.2020

Съобщение

 На 12.03.2020 г. от 15:00 часа ОИК  - Червен бряг ще проведе заседание при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС-Червен бряг, на основание чл. 30, ал. 4, т. 13 от ЗМСМА и обявяване за избран на следващия по ред в листата.

2. Разни.

 

06.01.2020

Съобщение

На 08.01.2020 г. от 15:00 ч., ОИК-Червен бряг ще проведе заседание при следния дневен ред:

1. Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС-Червен бряг, на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и обявяване за избран на следващия по ред в листата

2. Разни

27.11.2019

Съобщение

На 28.11.2019г. от 15,00 часа, ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следният дневен ред:

1.Прекратяване пълномощията на общински съветници и обявяване на следващите от кандидатската листа.

2.Разни.

25.11.2019

Съобщение

На 26.11.2019год. от 15,00 часа, ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следният дневен ред:

1.Прекратяване пълномощията на избрани общински съветници и обявяване на следващите от кандидатската листа.

2. Разни.

13.11.2019

Съобщение

След 11.11.2019 г. за контакти с ОИК - Червен бряг, търсете както следва:

Председател - Петя Радославова Иванова, тел. 0896601568 или 0876468728

Секретар - Веселин Петров Костов, тел. 0888971581

13.11.2019

Съобщение

От 13.11.2019 г., адресът на ОИК - Червен бряг е както следва: гр. Червен бряг, ул. Антим I № 1 в сградата на Община Червен бряг, стая № 507

08.11.2019

Съобщение

На 08 ноември 2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Заличаване на избрани общински съветници и обявяване на нови.

2. Разни.

06.11.2019

Съобщение

На 06 ноември 2091 г.  от 13:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Заличаване на избрани  общински съветници и назначаване на  нови.

2. Разни.

03.11.2019

Съобщение

Активност към 17:30 часа - гласували 9844 гласоподаватели - 39,27 % на територията на община Червен бряг.

02.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 г. от 16:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

1. Промяна в състава на СИК. 

2. Разни.

02.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Промяна в съставите на СИК за произвеждане на втори тур на избори за кмет на 03.11.2019 г. 

2. Промяна на застъпници.

01.11.2019

Съобщение

На 01.11.2019 г. от 11:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Промяна членове на СИК за произвеждане на  II  тур на избори за кметове на 03.11.2019.

2. Разни.

27.10.2019

Съобщение

Изборният ден в община Червен бряг приключи в 20:00 часа.

27.10.2019

Съобщение

Към 17:30 избирателна активност в ощина Червен бряг - гласували 12 452 избиратели.

27.10.2019

Съобщение

Избирателната активност в община Червен бряг към 12:30 часа е 28,66%

27.10.2019

Съобщение

Избирателната активност в община Червен бряг към 10:00 часа е 13,12 %.  

26.10.2019

Съобщение

На 26 октомври 2019 г. от 16:30 часа О И К - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Промяна в състава на СИК.

2. Регистрация на застъпници.

26.10.2019

Съобщение

На 26 октомври 2019 г. от 11:30 часа О И К - Червен бряг ще проведе заседание при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Промяна на членове на СИК.

2. Регистрация на застъпници.

25.10.2019

Съобщение

На 25 октомври 2019 г. от 16:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:

1. Промяна в съставите на СИК

2. Регистриране на застъпници

3. Допълване състава на СИК 153700044 

4. Разни

25.10.2019

Съобщение

На 25 октомври 2019 г. от 12:00 часа О И К - Червен бряг ще проведе заседание при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Регистрация на застъпници
 2. Промяна на СИК 
 3. Определяне член на ОИК – Червен бряг за предаване на изборните материали на 26.10.2019г., заедно с общинска администрация
 4. Формиране единен номер на СИК в МБАЛ – Червен бряг
 5. Назначаване състав на СИК в МБАЛ – Червен бряг

 

24.10.2019

Съобщение

На 24 октомври 2019 г. от 11:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Приемане на ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в ОИК-Червен бряг
 2. Разпределение на членовете на ОИК – Червен бряг за отговорници на СИК
 3. Предложение за промяна членове на СИК
 4. Регистрация на застъпници
 5. Относно ЗАПОВЕД № РД-09-607/23.10.2019 г., Определяне номерата на подвижните избирателни секции /ПСИК/
 6. Поправка техническа грешка
 7. Назначаване състав на Подвижна секционна избирателни комисии (ПСИК)

№ 153700043

 1. Разни

 

23.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ   О Б Я В Я В А  ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС И ЗА НАУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС, КАКТО СЛЕДВА:

ОИК - 0659 93450

ПЕТЯ ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ - 0876468728

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА - ЧЛЕН - 0877573462

МАРИЕТА ПЕШЕВА - ЧЛЕН - 0886098686

22.10.2019

Съобщение

На 22 октомври 2019 г.,  от 13:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Промяна в съставите на СИК.

2. Регистриране на застъпници.

22.10.2019

Съобщение

ОИК - Червен бряг ще проведе обучение на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на 23 .10.2019 г. от 15:00 часа в големия салон на читалище "Никола Вапцаров".

21.10.2019

Съобщение

На 21.10.2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Регистрация на застъпници

2. Промяна членове на СИК/ПСИК

3. Заличаване регистрацията на кандидат за общински съветник.

4. Разни.

21.10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СИК/ПСИК

 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

Тренировъчни тестове по попълване на секционни протоколи, може да намерите в линка по-долу:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/edu/sik_test

 

18.10.2019

Съобщение

На 18 октомври 2019 г. от 12:00  ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Промяна броя на ПСИК и териториалния им обхват.

2. Разни.

16.10.2019

Съобщение

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

На основание чл. 10, ал. 1-3, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс, Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. и Заповед № РД-09-544/01.10.2019 г., местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.са:

СЕКЦИЯ № 153700021 - ПГХТ "Юрий Гагарин" - гр. Червен бряг, ул. "Струга" № 17;

СЕКЦИЯ № 153700023 - Клуб на пенсионера - гр. Червен бряг, ул. "Търговска" № 23;

СЕКЦИЯ № 153700025 - Читалище "Светлина" - гр. Червен бряг, ул. "Търговска" № 21;

СЕКЦИЯ № 153700007 - СУ "Христо Смирненски" I база - гр. Койнаре, ул. "Христо Ботев" № 1;

СЕКЦИЯ № 153700019 - НЧ "Развитие 1897" - с. Телиш, ул. Г. Дамянов" № 2;

СЕКЦИЯ № 153700038 - ОУ "Христо Ботев" - I етаж - с. Чомаковвци, ул. "Христо Ботев" № 48.

Адреси и телефони, на които могат да се правят заявки за помощ на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от 09:00 - 17:00 часа от 21.10. до 25.10.2019 г.:

гр. Червен бряг, ул. "Антим" № 1 - тел. 0659/93312 и 0659/94154

Кметство гр. Койнаре - тел. 06573/2341;

Кметство с. Телиш - тел. 06575/2240;

Кметство с. Чомаковци - тел. 06574/2333.

16.10.2019

Съобщение

На 16 октомври 2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Регистрация на застъпници на партии, коалиции и инициативни комитети за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 12019 

2. Промяна на членове в СИК

3. Определяне на дата, час и място  за провеждане на обучение на членовете на СИК.

4. Назначаване членове на ПСИК.

5. Разни

 

 

14.10.2019

Съобщение

 

ОИК - Червен бряг уведомява:

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК

13.10.2019

Съобщение

          

На 13.10.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния

                   Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

        

 1. Регистрация на застъпници 
 2. Определяне броя на ПСИК
 3. Определяне номерацията на ПСИК
 4. Определяне броя на членовете и квотите на ПСИК
 5. Разни
10.10.2019

Съобщение

На 10.10.2019 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК при

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Промяна в състава на СИК по постъпило предложение.

2. Упълномощаване на членове на ОИК за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

3. Упълномощаване на член от ОИК за представител  по  дело в Административен съд - Плевен.

4. Разни.

02.10.2019

Съобщение

На 12 октомври 2019 г. изтича крайния срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата , факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящия адрес, не по-късно от 12 октомври 2019 г. 

02.10.2019

Съобщение

На 02.10.2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при дневен ред:

1. Заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Червен бряг

2. Промяна в съставите на СИК по постъпило предложение.

3. Разни.

30.09.2019

Съобщение

На 30.09.2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване  на образеца на бюлетини за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

2. Разни.

26.09.2019

Съобщение

На 26.09.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне поредните номера в бюлетината на регистрираните местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Назначаване  съставите  на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.20129 г. на територията на община Червен бряг.

3. Разни.

 

 

24.09.2019

Съобщение

ОИК - Червен бряг уведомява, че на 25.09.2019 г. от 16:00  часа, в гр. Червен бряг, ул. Антим" № 1, етаж 6,  ще се проведе жребий за определяне реда за участие в диспутите на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

23.09.2019

Съобщение

На 24.09.2019 г. от 17:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистриране на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Разни.

 

23.09.2019

Съобщение

ОИК Червен бряг уведомява, че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Червен бряг, на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

22.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидастките листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения по-долу Excel формат:

  Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК

21.09.2019

Съобщение

 

На 21.09.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистриране на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Докладване по решение на ЦИК 1142 - МИ/ 19.09.2019 г.

3. Разни.

 

 

20.09.2019

Съобщение

На 20.09.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистриране на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Разни.

19.09.2019

Съобщение

На 19.09.2019 г. от 13:30 часа ОИК ще проведе заседание при ДНЕВЕН РАД:

1. Регистрация на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Разни.

18.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛИ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

 

 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
  • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
  • приемане и работа с избирателни списъци;
  • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

 

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
  1. Забрани:

 

 • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 

         1.ОИК ЧЕРВЕН БРЯГ, с адрес гр. Червен бряг, ул. „Антим“ № 1, е администратор на лични

данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
15.09.2019

Заседание на ОИК Червен бряг

На 16.09.2019 г. от 17,00 ще се проведе заседание на ОИК Червен бряг, при следният дневен ред :

1. Регистриране на МК. ПП/К

2. Разни

15.09.2019

съобщение

Общинската избирателна комисия Червен бряг, регистрира кандидатски листи за участие в местни избори на 27 октомври 2019 г. от 17.09.2019 г., 9,00 часа до 24.09.2019 г. , 17,00 часа.

12.09.2019

Съобщение

На 12.09.2019 г., от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Червен бряг при дневен ред:

 1. Приемане на решения за регистрация на партии/коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 20190 г.
 2. Разни.
11.09.2019

Съобщение

Проект за Дневен ред:

  1. Регистриране на инициативни комитети за издигане на кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
  2. Докладва: В. Костов -секретар
  3. Определяне на експерт на ОИК.
  4. Докладва : П Иванова- Председател 

 

08.09.2019

Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК – Червен бряг регистрира инициативни комитети /ИК/ за избор на независими общински съветници и кметове до 16. 09. 2019 г. – 17:00 часа.

ОИК – Червен бряг регистрира партии и местни коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. от 12.09.2019 г. - 09:00 часа до 16.09.2019 г. – 17:00 часа, на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим“ № 1 / сградата на Община Червен бряг / - 6 етаж.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Петя ИВАНОВА/

30.11.-0001

Заседание на ОИК Червен бряг

Днес 14.09.2019 г. от 13.00 часа, ще се проведе заседание на ОИК Червен бряг при следния дневен ред:

1. Регистрация на ИК, МК, ПП

3. Разни

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 343-МИ / 23.05.2022

  относно: Обявяване на Списък „А“ и Списък „Б“ от МИ-2019 на интернет страницата на ОИК Червен бряг

 • № 342-МИ / 01.12.2021

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран.

 • № 341-МИ / 29.11.2021

  относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран.

всички решения