04.05.2024

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 04.05.2024 г. от 17:00 часа при следния проект на дневен ред:

  1. Определяне на срока за регистрация в ОИК - Червен бряг на инициативните комитети, партии и коалиции и местните коалиции за участие за произвеждане на нови избори за кмет на кметство в с. Глава, община Червен бряг на 23.06.2024 г.
  2. Приложими решения на ОИК-Червен бряг при произвеждане на новия избор за кмет на кметство с. Глава, общ. Червен бряг на 23.06.2024 г.
  3. Приемно време с граждани и организация на дейността на ОИК-Червен бряг
  4. Наемане на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК – Червен бряг по време на периода по организиране и произвеждане на новия избор за кмет на кметство Глава, общ. Червен бряг на 23.06.2024 г.
  5. Разни.
04.02.2024

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 04.02.2024 г. от 15:00 часа при следния проект на дневен ред:

 1. Уведомяване за УКАЗ № 11 на Президент на Републиката: Румен Радев, издаден на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 466 от Изборния кодекс, с който се постановява насрочване на нов избор за кмет на кметство Глава, община Червен бряг, област Плевен, на 23 юни 2024 г., издаден в София на 23 януари 2024 г.
 2. Разни.
07.12.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 11.12.2023 г. от 17:00 часа при следния проект на дневен ред:

 1. Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за оставка на общинския съветник и обявяване за избран, следващия от листата
 2. Разни.
04.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 04.11.2023 г. от 14:00 часа

03.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 03.11.2023 г. от 17:00 часа

02.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 02.11.2023 г. от 17:00 часа

01.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 01.11.2023 г. от 16:00 часа

01.11.2023

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-1191/31.10.2023 г. и т.7 от Решение 1979-МИ на ЦИК, ОИК Червен бряг публикува предпечатни образци на бюлетини за гласуване във втория тур на избори за кметове на 5 Ноември 2023 г. 

БЮЛЕТИНА КМЕТ НА ОБЩИНА

БЮЛЕТИНА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛАВА

БЮЛЕТИНА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕПИЦА

БЮЛЕТИНА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧОМАКОВЦИ

31.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 31.10.2023 г. от 17:00 часа

28.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 28.10.2023 г. от 17:00 часа

28.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 28.10.2023 г. от 13:00 часа

27.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 27.10.2023 г. от 17:00 часа

26.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 26.10.2023 г. от 17:00 часа

24.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 25.10.2023 г. от 17:00 часа

23.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 23.10.2023 г. от 17:00 часа

22.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 22.10.2023 г. от 17:00 часа

17.10.2023

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, следва да са заявили желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 14.10.2023 г. включително) със заявление Приложение № 17-МИ от изборните книжа.

Когато избирател, който има различни постоянен и настоящ адрес /в различни населени места/ и иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 13-МИ от изборните книжа.

Общинската администрация извършва служебно проверка за установяване на увреждането на избирателите.

При условие, че на територията на общината има образувана подвижна избирателна секция, избирателите могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до пет дни преди изборният ден 23.10.2023 г.

Заявления в Община Червен бряг се подават:

 • за град Червен бряг: в сградата на Община Червен бряг (ЦАО) на адрес: гр.

Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, от 08.30 ч. до 17.00 ч.;

 • за населените места на Община Червен бряг(без град Червен бряг): в

кметствата на населените места;

Формулярите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Червен бряг - ул. „Антим I“ № 1, в кметствата на населените места на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК.

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

 • за град Червен бряг: в сградата на Община Червен бряг (ЦАО) на адрес: гр.

Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, от 08.30 ч. до 17.00 ч.;

 • за населените места на Община Червен бряг(без град Червен бряг): в

кметствата на населените места;

17.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 18.10.2023 г. от 17:00 часа

17.10.2023

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване на СИК

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК - Червен бряг, уведомява членовете на СИК, че на посочените по- долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting, която може да изтеглите от следния линк: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#download-for-desktop1

 • ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

  ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

  1.

  24 октомври 2023 г. (вторник)

  от 18:00 до 18:40 ч.

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer, mobile app or room device

   

  Линк за присъединяване към обучението:

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 390 211 947 905 

  Passcode: PLbw9d 

  2.

  25 октомври 2023 г. (сряда)

  от 18:00 до 18:40 ч.

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer, mobile app or room device

   

  Линк за присъединяване към обучението:

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 351 220 102 507 

  Passcode: NP4QmD

   

  3.

  26 октомври 2023 г. (четвъртък)

  от 18:00 до 18:40 ч.

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer, mobile app or room device

   

  Линк за присъединяване към обучението:

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 361 394 876 839 

  Passcode: CXPeBE 

17.10.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Общинска избирателна комисия - Червен бряг ще проведе обучения за членовете на СИК за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., както следва:

Дата

Място

Начален час

СИК от - до

23.10.2023 г.

Големия салон на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1908“

гр. Червен бряг,

ул. „Търговска“ № 17

14.30 ч.

СИК от № 1 до № 43

17.10.2023

СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Съгласно Заповед на ВрИД Кмета на Община Червен бряг с рег. № 147 от 11.10.2023 в ОИК - Червен бряг и Решение № 128-МИ от 12.10.2023 г. на ОИК – Червен бряг,

СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЕКЦИИ, пригодени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

Секция

Населено

място

Място за гласуване

Адрес

Мерки за достъп

153700021

Червен бряг

ПГХТ „Юрий Гагарин“

ул. "Струга" 17

Рампа

153700023

Червен бряг

Клуб на пенсионера

ул."Търговска" 23

Рампа

153700025

Червен бряг

Читалище „Светлина“

ул. "Търговска" 21

Рампа

153700007

Койнаре

СУ „Христо Смирненски“

ул."Христо Ботев" 1

Рампа

153700019

Телиш

ПК „Еделвайс“

ул."Девети Септември" 4

Рампа

153700039

Чомаковци

Малък салон на читалище

ул. „Георги Бенковски“ 1

Рампа

Община Червен бряг обявява адреси и телефони, на които могат да се правят заявки за помощ на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден:

1. За Община Червен бряг

адрес: гр. Червен бряг, ул. "Антим I" № 1, тел.: 0659/93312 и о659/94154

2. За Кметствата:

- Кметство гр. Койнаре - тел. за връзка: 06573/2341;

- Кметство с. Телиш - тел. за връзка: 06575/2240;

- Кметство с. Чомаковци - тел. за връзка: 06574/2333;

на посочените адреси и телефони се приемат заявки от 09.00 ч. до 17.00 ч. от 23.10.2023 г. до 27.10.2023 г. включително, за втори тур от 30.10.2023 г. до 03.11.2023 г. включително.

11.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 12.10.2023 г. от 17:00 часа при следния проект на дневен ред:

 1. Промени в съставите на СИК в Община- Червен бряг при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Публикуване на одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на интернет страницата на ОИК Червен бряг.
 3. Разпределение на членовете на ОИК – Червен бряг за отговорници на СИК
 4. Приемане на ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в ОИК-Червен бряг и отчитане на резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Определяне броя на подвижните избирателни секции в Община Червен бряг
 6. Формиране единните номерата на подвижните избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и назначаване на членовете им.
 7. Определяне на дата, час и място от ОИК – Червен бряг за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Червен бряг в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
 8. Определяне член на ОИК – Червен бряг за предаване на изборните материали на СИК на 28.10.2023г., заедно с общинска администрация
 9. Определяне членове на ОИК-Червен бряг които ще предадат протоколите и другите книжа и материали на ЦИК за произвеждането на изборите за общински съветници и кметова на 29 октомври 2023 г.
 10. Определяне на избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Червен бряг.
03.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 05.10.2023 г. от 17:00 часа при следния проект на дневен ред:

1. Определяне на чисдления състав на ПСИК.

2. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за получаване на бюлетините от Областна администрация Плевен.

3. Други.

 
03.10.2023

ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ И КЪМ СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ОИК-Червен бряг уведомява политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Червен бряг- [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередностите.
 2. Представляващият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-Червен бряг следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Червен бряг, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК-Червен бряг. Представляващият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-Червен бряг следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-НС от изборните книжа.

     4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител

     5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28.10.2023 г. в ОИК-Червен бряг за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Червен бряг. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередностите.

02.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 02.10.2023 г. от 17:00 часа.

28.09.2023

ОТНОСНО: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 161 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК, ОИК Червен бряг напомня, че кандидатите за кмет на община и кметове на кметства, задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията и в това качество до обявяването на резултатите от изборите.  Последна дата на която са регистрирани кандидатите за кмет на община и кметове на кметства е 26.09.2023г., това означава, че от 27.09.2023г. следва да бъдат в неплатен служебен или платен годишен отпуск.

Кандидатите за общински съветници, които заемат държавна служба, задължително ползват отпуск за дните през които в работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.  

28.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 28.09.2023 г. от 17:00 часа.

27.09.2023

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНОСТТА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПУТИ

На 27 септември 2023 г. в 20:00 часа Общинската избирателна комисия Червен бряг ще проведе жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните телевизионни центрове в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

27.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 27.09.2023 г. от 17:30 часа.

26.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 26.09.2023 г. от 17:30 часа.

25.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 25.09.2023 г. от 17:30 часа.

22.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 22.09.2023 г. от 17:00 часа.

20.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 20.09.2023 г. от 17:00 часа.

20.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 20.09.2023 г. от 13:00 часа.

19.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 19.09.2023 г. от 17:30 часа.

18.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници се извършват съгласно РЕШЕНИЕ № 2122-МИ от 29 август 2023 г. и РЕШЕНИЕ № 2460-МИ
от 18 септември 2023 г.на ЦИК

Документи и срок за регистрация

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор.

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа)

5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

18.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 18.09.2023 г. от 17:30 часа.

17.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 17.09.2023 г. от 17:00 часа.

16.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 16.09.2023 г. от 17:00 часа.

15.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 15.09.2023 г. от 17:30 часа.

14.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Червен бряг е насрочено за 14.09.2023 г. от 17:30 часа.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

13.09.2023

Съобщение

На 13 септември 2023 г. Общинска избирателна комисия Червен  бряг започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим Първи“№ 1, ет. 6, Заседателна зала.

Регистрацията на инициативните комитети се извършва по реда на Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, а регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции – по реда на Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК Червен бряг е до 17.00 часа на 18 септември 2023 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 219-МИ / 04.05.2024

  относно: Наемане на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК – Червен бряг по време на периода по организиране и произвеждане на новия избор за кмет на кметство Глава, общ. Червен бряг на 23.06.2024 г.

 • № 218-МИ / 04.05.2024

  относно: Приемно време с граждани и организация на дейността на ОИК-Червен бряг

 • № 217-МИ / 04.05.2024

  относно: Приложими решения на ОИК-Червен бряг при произвеждане на новия избор за кмет на кметство с. Глава, общ. Червен бряг на 23.06.2024 г.

всички решения