Заседания

Заседание от дата 09.11.2015 от 16:30 часа.

Решения

№ 336-МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК – Червен бряг за явяване по Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен

№ 335-МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК – Червен бряг, които да транспортират бюлетините до Административен съд – Плевен във връзка с Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен

№ 334-МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК – Червен бряг за разпечатване на помещението, в което се съхраняват изборни книжата и материали от провеждане на избори на територията на община Червен бряг

Календар

Решения

всички решения