Общинска избирателна комисия Червен бряг


РЕШЕНИЕ
№ 335-МИ
Червен бряг, 09.11.2015

ОТНОСНО: Определяне на представители на ОИК – Червен бряг, които да транспортират бюлетините до Административен съд – Плевен във връзка с Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен

Във връзка с постъпила жалба до Административен съд – Плевен от Марио Киров Рангелов, заведена с вх. № 178/06.11.2015г. и вх. № 18/06.11.2015г. в Регистъра за жалби и сигнали на ОИК – Червен бряг срещу Решение №318/02.11.2015г. на ОИК – Червен бряг за определяне резултатите от изборите за кмет на кметство гр. Койнаре с правно основание чл. 459, ал.1 от ИК, Определение №1519/09.11.2015г. на Административен съд – Плевен по Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен ОИК – Червен бряг

РЕШИ:

Определя трима членове на ОИК – Червен бряг, които да транспортират бюлетините до Административен съд – Плевен на 10.11.2015г. във връзка с Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен а именно: Бойко Бойков – член, Тодор Иванов – член и Христина Йонкинска – член.

 

Председател: Цветан Иванов Атанасов

Секретар: Павлин Валериев Нешовски

* Публикувано на 10.11.2015 в 09:41 часа

Календар

Решения

всички решения