Общинска избирателна комисия Червен бряг


РЕШЕНИЕ
№ 336-МИ
Червен бряг, 09.11.2015

ОТНОСНО: Определяне на представители на ОИК – Червен бряг за явяване по Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен

Във връзка с постъпила жалба до Административен съд – Плевен от Марио Киров Рангелов, заведена с вх. № 178/06.11.2015г. и вх. № 18/06.11.2015г. в Регистъра за жалби и сигнали на ОИК – Червен бряг срещу Решение №318/02.11.2015г. на ОИК – Червен бряг за определяне резултатите от изборите за кмет на кметство гр. Койнаре с правно основание чл. 459, ал.1 от ИК, Определение №1519/09.11.2015г. на Административен съд – Плевен по Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен ОИК – Червен бряг

РЕШИ:

Упълномощава представители на ОИК – Червен бряг, които да представляват ОИК – Червен бряг като ответна страна по Административно дело № 930/2015г. по описа на АС – Плевен на 11.11.2015г. от 11.00 ч. в АС - Плевен, а именно: Мариета Георгиева Пешева и Бойко Стоянов Бойков.

Председател: Цветан Иванов Атанасов

Секретар: Павлин Валериев Нешовски

* Публикувано на 10.11.2015 в 09:42 часа

Календар

Решения

всички решения