Общинска избирателна комисия Червен бряг


РЕШЕНИЕ
№ 337-МИ
Червен бряг, 12.11.2015

ОТНОСНО: Определяне на представители на ОИК – Червен бряг за явяване по Административно дело № 931/2015г. по описа на АС – Плевен

Във връзка с постъпила жалба в Административен съд – Плевен от Георги Христов Георгиев, заведена с вх. № 177/06.11.2015г. и вх. № 17/06.11.2015г. в Регистъра за жалби и сигнали на ОИК – Червен бряг срещу Решение №323/02.11.2015г. на ОИК – Червен бряг, Определение №1533/11.11.2015г. на Административен съд – Плевен по Административно дело № 931/2015г. по описа на АС – Плевен Цветан Атанасов предложи Мариета Пешева и Бойко Бойков, които да представляват ОИК по АД №931/2015 г., по описа на АС – Плевен, насрочено за 16.11.15 г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК

 

ОИК – ЧЕРВЕН БРЯГ

РЕШИ:

Упълномощава представители на ОИК – Червен бряг, които да представляват ОИК – Червен бряг като ответна страна по Административно дело № 931/2015г. по описа на АС – Плевен на 11.11.2015г. от 10.00 ч. в АС - Плевен, а именно: Мариета Георгиева Пешева и Бойко Стоянов Бойков.

Председател: Цветан Иванов Атанасов

Секретар: Павлин Валериев Нешовски

* Публикувано на 13.11.2015 в 11:42 часа

Календар

Решения

всички решения