Общинска избирателна комисия Червен бряг


РЕШЕНИЕ
№ 340-МИ
Червен бряг, 15.04.2016

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване за избран на следващия кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

Съгласно Протокол от 22.03.2016г. на Плевенски окръжен съд по НОХД 207/2016г. по описа на ОС – Плевен със споразумение е видно, че на общинския съветник Анатолий Иванов Ценков е наложено наказание от 3 години лишаване от свобода, което на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено с 5 – годишен изпитателен срок за извършено престъпление по чл. 142, ал.3,т.3 във връзка с ал.2 т.2 , предложение 2 на т.2 и предложение 1, т.5  във връзка с ал.1, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК.

         На основание чл.87, ал.1, т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, ОИК- Червен бряг

РЕШИ:

       1.ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник  Анатолий Иванов Ценков и анулира издаденото му удостоверение.

      

Решението на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл.88, ал.1 от ИК в срок до 3 дни от обявяването му.

 

Председател: Цветан Иванов Атанасов

Секретар: Павлин Валериев Нешовски

* Публикувано на 15.04.2016 в 17:31 часа

Календар

Решения

всички решения