24.10.2019

Съобщение

На 24 октомври 2019 г. от 11:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Приемане на ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в ОИК-Червен бряг
 2. Разпределение на членовете на ОИК – Червен бряг за отговорници на СИК
 3. Предложение за промяна членове на СИК
 4. Регистрация на застъпници
 5. Относно ЗАПОВЕД № РД-09-607/23.10.2019 г., Определяне номерата на подвижните избирателни секции /ПСИК/
 6. Поправка техническа грешка
 7. Назначаване състав на Подвижна секционна избирателни комисии (ПСИК)

№ 153700043

 1. Разни

 

23.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ   О Б Я В Я В А  ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС И ЗА НАУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС, КАКТО СЛЕДВА:

ОИК - 0659 93450

ПЕТЯ ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ - 0876468728

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА - ЧЛЕН - 0877573462

МАРИЕТА ПЕШЕВА - ЧЛЕН - 0886098686

22.10.2019

Съобщение

ОИК - Червен бряг ще проведе обучение на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на 23 .10.2019 г. от 15:00 часа в големия салон на читалище "Никола Вапцаров".

22.10.2019

Съобщение

На 22 октомври 2019 г.,  от 13:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Промяна в съставите на СИК.

2. Регистриране на застъпници.

21.10.2019

Съобщение

На 21.10.2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Регистрация на застъпници

2. Промяна членове на СИК/ПСИК

3. Заличаване регистрацията на кандидат за общински съветник.

4. Разни.

21.10.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СИК/ПСИК

 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

Тренировъчни тестове по попълване на секционни протоколи, може да намерите в линка по-долу:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/edu/sik_test

 

18.10.2019

Съобщение

На 18 октомври 2019 г. от 12:00  ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Промяна броя на ПСИК и териториалния им обхват.

2. Разни.

16.10.2019

Съобщение

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

На основание чл. 10, ал. 1-3, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс, Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. и Заповед № РД-09-544/01.10.2019 г., местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.са:

СЕКЦИЯ № 153700021 - ПГХТ "Юрий Гагарин" - гр. Червен бряг, ул. "Струга" № 17;

СЕКЦИЯ № 153700023 - Клуб на пенсионера - гр. Червен бряг, ул. "Търговска" № 23;

СЕКЦИЯ № 153700025 - Читалище "Светлина" - гр. Червен бряг, ул. "Търговска" № 21;

СЕКЦИЯ № 153700007 - СУ "Христо Смирненски" I база - гр. Койнаре, ул. "Христо Ботев" № 1;

СЕКЦИЯ № 153700019 - НЧ "Развитие 1897" - с. Телиш, ул. Г. Дамянов" № 2;

СЕКЦИЯ № 153700038 - ОУ "Христо Ботев" - I етаж - с. Чомаковвци, ул. "Христо Ботев" № 48.

Адреси и телефони, на които могат да се правят заявки за помощ на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от 09:00 - 17:00 часа от 21.10. до 25.10.2019 г.:

гр. Червен бряг, ул. "Антим" № 1 - тел. 0659/93312 и 0659/94154

Кметство гр. Койнаре - тел. 06573/2341;

Кметство с. Телиш - тел. 06575/2240;

Кметство с. Чомаковци - тел. 06574/2333.

16.10.2019

Съобщение

На 16 октомври 2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Регистрация на застъпници на партии, коалиции и инициативни комитети за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 12019 

2. Промяна на членове в СИК

3. Определяне на дата, час и място  за провеждане на обучение на членовете на СИК.

4. Назначаване членове на ПСИК.

5. Разни

 

 

14.10.2019

Съобщение

 

ОИК - Червен бряг уведомява:

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК

13.10.2019

Съобщение

          

На 13.10.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при следния

                   Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

        

 1. Регистрация на застъпници 
 2. Определяне броя на ПСИК
 3. Определяне номерацията на ПСИК
 4. Определяне броя на членовете и квотите на ПСИК
 5. Разни
10.10.2019

Съобщение

На 10.10.2019 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК при

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Промяна в състава на СИК по постъпило предложение.

2. Упълномощаване на членове на ОИК за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

3. Упълномощаване на член от ОИК за представител  по  дело в Административен съд - Плевен.

4. Разни.

02.10.2019

Съобщение

На 12 октомври 2019 г. изтича крайния срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата , факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящия адрес, не по-късно от 12 октомври 2019 г. 

02.10.2019

Съобщение

На 02.10.2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг ще проведе заседание при дневен ред:

1. Заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Червен бряг

2. Промяна в съставите на СИК по постъпило предложение.

3. Разни.

30.09.2019

Съобщение

На 30.09.2019 г. от 12:30 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване  на образеца на бюлетини за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

2. Разни.

26.09.2019

Съобщение

На 26.09.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне поредните номера в бюлетината на регистрираните местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Назначаване  съставите  на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.20129 г. на територията на община Червен бряг.

3. Разни.

 

 

24.09.2019

Съобщение

ОИК - Червен бряг уведомява, че на 25.09.2019 г. от 16:00  часа, в гр. Червен бряг, ул. Антим" № 1, етаж 6,  ще се проведе жребий за определяне реда за участие в диспутите на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

23.09.2019

Съобщение

На 24.09.2019 г. от 17:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистриране на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Разни.

 

23.09.2019

Съобщение

ОИК Червен бряг уведомява, че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Червен бряг, на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

22.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидастките листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения по-долу Excel формат:

  Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 340-МИ / 12.03.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС - гр. Червен бряг и обявяване за избран на следващият общински съветник в ОС гр. Червен бряг от КП БСП за България.

 • № 339-МИ / 08.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС - гр. Червен бряг и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Червен бряг от политическа партия ГЕРБ

 • № 338-МИ / 28.11.2019

  относно: заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа от ПП ГЕРБ

всички решения