22.09.2019

Съобщение

На 23.09.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистриране на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Разни.

 

21.09.2019

Съобщение

 

На 21.09.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистриране на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Докладване по решение на ЦИК 1142 - МИ/ 19.09.2019 г.

3. Разни.

 

 

20.09.2019

Съобщение

На 20.09.2019 г. от 13:00 часа ОИК - Червен бряг, ще проведе заседание при ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистриране на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Разни.

19.09.2019

Съобщение

На 19.09.2019 г. от 13:30 часа ОИК ще проведе заседание при ДНЕВЕН РАД:

1. Регистрация на кандидатски листи на регистрираните партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Разни.

18.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛИ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

 

 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
  • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
  • приемане и работа с избирателни списъци;
  • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

 

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
  1. Забрани:

 

 • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 

         1.ОИК ЧЕРВЕН БРЯГ, с адрес гр. Червен бряг, ул. „Антим“ № 1, е администратор на лични

данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
15.09.2019

Заседание на ОИК Червен бряг

На 16.09.2019 г. от 17,00 ще се проведе заседание на ОИК Червен бряг, при следният дневен ред :

1. Регистриране на МК. ПП/К

2. Разни

15.09.2019

съобщение

Общинската избирателна комисия Червен бряг, регистрира кандидатски листи за участие в местни избори на 27 октомври 2019 г. от 17.09.2019 г., 9,00 часа до 24.09.2019 г. , 17,00 часа.

12.09.2019

Съобщение

На 12.09.2019 г., от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Червен бряг при дневен ред:

 1. Приемане на решения за регистрация на партии/коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 20190 г.
 2. Разни.
11.09.2019

Съобщение

Проект за Дневен ред:

  1. Регистриране на инициативни комитети за издигане на кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
  2. Докладва: В. Костов -секретар
  3. Определяне на експерт на ОИК.
  4. Докладва : П Иванова- Председател 

 

08.09.2019

Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК – Червен бряг регистрира инициативни комитети /ИК/ за избор на независими общински съветници и кметове до 16. 09. 2019 г. – 17:00 часа.

ОИК – Червен бряг регистрира партии и местни коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. от 12.09.2019 г. - 09:00 часа до 16.09.2019 г. – 17:00 часа, на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим“ № 1 / сградата на Община Червен бряг / - 6 етаж.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Петя ИВАНОВА/

30.11.-0001

Заседание на ОИК Червен бряг

Днес 14.09.2019 г. от 13.00 часа, ще се проведе заседание на ОИК Червен бряг при следния дневен ред:

1. Регистрация на ИК, МК, ПП

3. Разни

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 340-МИ / 12.03.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС - гр. Червен бряг и обявяване за избран на следващият общински съветник в ОС гр. Червен бряг от КП БСП за България.

 • № 339-МИ / 08.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС - гр. Червен бряг и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Червен бряг от политическа партия ГЕРБ

 • № 338-МИ / 28.11.2019

  относно: заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа от ПП ГЕРБ

всички решения