Заседания

Заседание от дата 31.10.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 310-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на заместващи застъпници на кандидатските листи за изборите за кмет на община и кметове на кметства на ПП „ГЕРБ“ в избирателните секции на територията на Община Червен бряг за изборите за кметове на 01 ноември 2015 г. – втори тур

№ 309-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатските листи на ПП „ДПС“ в избирателните секции на територията на Община Червен бряг за изборите за кметове на 01 ноември 2015 г. – втори тур.

№ 308-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на заместващи застъпници на кандидатските листи за изборите за кмет на община и кметове на кметства на МК „Гражданско обединение за развитие на община Червен бряг – ГОР“ в избирателните секции на територията на Община Червен бряг за изборите за кметове на 01 ноември 2015 г. – втори тур

№ 307-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700029 – гр.Червен бряг; СИК №153700016 – с. Реселец; СИК №153700040 – гр.Червен бряг; СИК №153700005 – с. Горник на членове от квотата на ПП „ГЕРБ“

№ 306-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700015 – с.Ракита; СИК №153700017 – с.Рупци; СИК №153700014 – с.Радомирци; СИК №153700003 – с.Глава; СИК №153700001 – с.Бресте; СИК №153700019 – с.Телиш; СИК №153700029 – гр.Червен бряг; СИК №153700005 – с.Горник; СИК №153700027 – гр. Червен бряг на членове от квотата на ПП „АТАКА“

№ 305-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700025 – гр. Червен бряг и СИК №153700024 – гр. Червен бряг на членове от квотата на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“

№ 304-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700001 – с.Бресте; СИК №153700007 – гр. Койнаре; СИК №153700010 – гр. Койнаре; СИК №153700011 – гр. Койнаре; СИК №153700014 – с.Радомирци; СИК №153700017 – с.Рупци; СИК №153700023 – гр. Червен бряг; СИК №153700029 – гр. Червен бряг на членове от квотата на ПП „ДПС“

№ 303-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700012 – с.Лепица на членове от квотата на К „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

№ 302-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700022 – гр. Червен бряг на членове от квотата на К ББЦ

Календар

Решения

всички решения