Заседания

Заседание от дата 01.11.2015 от 15:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2015 от 10:20 часа.

Решения

№ 312-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Постъпил сигнал

№ 311-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Постъпил сигнал

Календар

Решения

всички решения