Заседания

Заседание от дата 02.11.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2015 от 01:50 часа.

Решения

№ 331-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на ОИК – Червен бряг за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за кметове на 01 ноември 2015 г. – втори тур в ТЗ „ГРАО” - Плевен

№ 330-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на кметство с. Чомаковци

№ 329-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на кметство с. Рупци

№ 328-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на кметство с. Ракита

№ 327-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на кметство с. Лепица

№ 326-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на кметство гр. Койнаре

№ 325-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на кметство с. Глава

№ 324-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на кметство с. Бресте

№ 323-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избрания кмет на община Червен бряг

№ 322-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 321-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 320-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 319-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 318-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 317-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 316-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 315-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване резултатите от проведения втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства в община Червен бряг

№ 314-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от изборите за кметове, проведени в община Червен бряг на 01 ноември 2015 г.

№ 313-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден за изборите за кметове на 01 ноември 2015 г. –втори тур

Календар

Решения

всички решения