Заседания

Заседание от дата 12.11.2015 от 15:30 часа.

Решения

№ 337-МИ / 12.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК – Червен бряг за явяване по Административно дело № 931/2015г. по описа на АС – Плевен

Календар

Решения

всички решения