Заседания

Заседание от дата 28.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2015 от 10:30 часа.

Решения

№ 292-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Предложение за промяна в състава на СИК №153700029 – гр. Червен бряг; СИК №153700036 – гр. Червен бряг; СИК №153700037 – гр. Червен бряг на членове от квотата на ПП ДПС

№ 291-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. ЧОМАКОВЦИ, община Червен бряг – ВТОРИ ТУР в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 290-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. РУПЦИ, община Червен бряг – ВТОРИ ТУР в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 289-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. РАКИТА, община Червен бряг – ВТОРИ ТУР в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 288-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. ЛЕПИЦА, община Червен бряг – ВТОРИ ТУР в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 287-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА КМЕТСТВО гр. КОЙНАРЕ, община Червен бряг – ВТОРИ ТУР в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 286-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. ГЛАВА, община Червен бряг – ВТОРИ ТУР в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 285-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. БРЕСТЕ, община Червен бряг – ВТОРИ ТУР в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 284-МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Потвърждаване на графичния файл на предпечатните образци на бюлетината за КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ – ВТОРИ ТУР за изборите за кметове на 1 ноември 2015 г.

№ 283-МИ/НР / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на упълномощен представител на ОИК – Червен бряг за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. в ГД „ГРАО” - Плевен

Календар

Решения

всички решения